Trøndelag veterinærforening hjelper medlemmene med små og store saker der de er, med lokal kjennskap til fylket.

I tillegg arrangerer foreningen årlige seminarer og sammenkomster med vekt på både det sosiale og det faglige.

Styret består av leder, økonomiansvarlig og øvrige styremedlemmer.

Videre støtter styret Veterinærforeningen sentralt ved spørsmål som krever lokal kunnskap.

Hovedmålet for styret er å bruke ressursene vi har tilbake til medlemmene. Trøndelag veterinærforening har per dags dato ca. 300 medlemmer jevnt fordelt i alle veterinærmedisinske sektorer.

For å få tilgang til lokalforeningens referater og årsberetninger, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.