Styret i Vestenfjeldske veterinærforening
Vestenfjeldske veterinærforening («Vestenfjeldske» blant venner) har ca. 265 medlemmer som representerer et bredt spekter innen veterinærfaget. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i faglig, kollegial, sosial og økonomisk henseende, samt søke å samle veterinærene innen foreningsområdet ved foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær.

Vestenfjeldske arrangerer hver høst faglige kurs, årsmøte og årsfest. Det hele finner sted i Bergen den andre helgen i november. I de senere årene har dette arrangement vist en eventyrlig vekst, og i 2019 deltok nesten 200 personer på kursene og over 100 var med på festmiddagen.

Vi ønsker at medlemmene skal se på lokalforeningen som en aktiv forlengelse av Veterinærforeningen, og bruke oss som dette. Lokalforeningene kan ta de lokale forholdene på pulsen, og involvere foreningen sentralt når det er behov for det. Sammen kan vi hjelpe hverandre, og sammen står vi sterkere!

Kontaktinformasjon

Leder: Erik Ulvik, tlf. 974 19 604, lenke til e-postadresse: e-post@vestenfjeldske.org

For å få tilgang til lokalforeningens referater og årsberetninger, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.