Vestfold Veterinærforening er et bindeledd mellom Veterinærforeningen sentralt og våre medlemmer, og vi tar fortløpende opp saker som engasjerer eller angår våre medlemmer. Et viktig mål for oss er å være synlige og lett tilgjengelige slik at vi ved behov kan bistå med å ta vare på våre medlemmers interesser.

For å få tilgang til lokalforeningens referater og årsberetninger, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.