Oppdatert 06.04. 2021
Covid-19-pandemien er et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. Virusets viktigste smittevei er mellom mennesker ved dråpesmitte. Det er ingen mistanke om at husdyr spiller en rolle i spredningen av viruset.

Lenke til mer informasjon på Mattilsynets nettsider.