Koronapandemien påvirker oss alle, ikke bare i jobbsituasjon, men også i privat.
Både isolasjon og det å holde sosial avstand kan være krevende over lengre tid.

FECAVA har publisert noen gode råd til veterinærer for hvordan de best kan ta vare på sin psykiske helse i denne krevende tiden. Lenke til FECAVAs råd for psykisk helse (PDF, 2MB)

Ta vare på hverandre og deg selv!