Oppdatert 23.03. 2020, kl. 14.50
Legemiddelverket og Mattilsynet oppfordrer på det sterkeste alle veterinærer om å begrense forskrivningen av humanlegemidler. Dette gjelder spesielt predninsolon- og insulinpreparater, samt paracetamol. Pris er ikke et gyldig kriterium for å forskrive humane preparater, så lenge det finnes veterinærmedisinske preparater med samme effekt.

Legemiddelmyndighetene vurderer å innføre midlertidig forbud mot forskrivninger av humanlegemidler dersom de ikke ser en reduksjon i denne type forskrivninger i tiden fremover. Dette kan ha negative konsekvenser for dyrehelse og -velferd.

Lenke til mer informasjon på Legemiddelverkets nettside