Oppdatert 17.03. 2020, kl. 14.00
Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at en slik beordring er nært forestående men vi vil være føre var.

I henhold til Dyrehelsepersonelloven § 27 kan veterinærer beordres til tjeneste i krisesituasjoner:

§ 27. Beordring i krisesituasjoner
I alvorlige krisesituasjoner kan departementet, eller den departementet bemyndiger, pålegge praktiserende dyrehelsepersonell plikt til å utføre offentlige tjenester etter avtalt godtgjørelse. Beordringen skal være for så kort tid som mulig. Plikten faller bort ved gyldig forfall.

Veterinærforeningen har laget en egen avtale med Mattilsynet som skal gjelder ved eventuell beordring. Lenke til avtalen (PDF, 75KB).