• Alle kursannonser koster kr. 4.950,- (eks. moms) og kan legges ut inntil 3 måneder før kursstart.
  • Kurs i regi av Veterinærforeningens underorganer og lokalforeninger kan legges ut vederlagsfritt.
  • Normalt vil annonsen bli lagt ut i løpet av 2-3 arbeidsdager. Ved ferie og helligdager vil det kunne ta noe lengre tid.
  • Dersom du har noen spørsmål vedrørende kursannonser, ta kontakt med Aina Skaug Nilsen via lenke til e-postadresse, tlf: 992 61 589.

Bestiller av kursannonse

Innhold i kurset

Kursannonsen må godkjennes av DNV før den publiseres

TT:mm (eks 09:15)
TT:mm (eks 09:15)

Påmeldingsmetode