For informasjon om godkjenning av kurs til spesialistutdanningen, se her

Bestill kursannonse


Veterinærforeningens kursvirksomhet våren 2021 og COVID-19

Veterinærforeningen har planlagt avvikling av Veterinærdagene 2021 ut ifra de til enhver tid foreliggende bestemmelser og råd fra helsemyndighetene. Det innebærer i skrivende stund at vi planlegger for noen kurs med fysisk tilstedeværelse av deltakere. Etter at samfunnet gradvis har åpnet opp, kan vi forvente endringer i smittesituasjonen, og vi vil da foreta nødvendige justeringer av kursvirksomheten i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og den rådende smittesituasjonen.

I tillegg legger vi til rette for at kursene også kan følges digitalt for de som av forskjellige grunner ikke kan delta fysisk på kurset.

På nåværende tidspunkt kan vi i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger arrangere kurs med inntil 200 deltakere, så lenge vi ivaretar nødvendige forholdsregler.
Beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet finner du her og her.

Som følge av COVID-19 gjennomfører vi strenge smittehygienetiltak i tråd med anbefalinger fra folkehelseinstituttet og myndighetene. Det er gjennomført en omfattende risikovurdering som er oversendt kommuneoverlegen i den kommunen kurset holdes.

Det viktigste ved deltakelse på kurs er å unngå overføring av smitte fra syke personer. Vi er i løpende dialog med kurshotellene, slik at de har gode rutiner for håndvask og desinfeksjon og sørger for at avstandsreglene kan gjennomføres på en betryggende måte. I tillegg er det viktig at du som deltaker tar ansvar for å vurdere egen helsesituasjon. Er det mistanke om at du kan være smittebærer, eller at du har symptomer forenlig med smitte av COVID-19 er det ditt eget ansvar å ta nødvendige forholdsregler i tråd med helsevesenets anbefalinger og i så fall avstå fra deltakelse.
Du finner råd fra Helsedirektoratet her.

Vi tilrettelegger for smittesporing ved å merke alle plassene i salen. Du velger selv hvor du vil sitte, men alle må beholde samme plassen gjennom hele kurset og vi vil sørge for å samle informasjon om hvem som sitter hvor. Informasjonen vil bli automatisk slettet 15 dager etter arrangementet. 

Vi oppfordrer generelt til å begrense alkoholinntak under og etter middagen til et nivå som gjør det mulig for deg å fortsatt holde anbefalt avstand og øvrige smitteverntiltak.

Det vil bli utlevert ansiktsmasker, som vi ber deg om å benytte inne i forelesningssalen, og ellers når det er vanskelig å overholde anbefalt avstand.
Om du skulle få symptomer på COVID-19 under oppholdet, ber vi deg om å isolere deg på hotellrommet, eller for deg selv inntil du har fått varslet arrangøren.

Vi har i år valgt å ikke ha fagtekniske utstillinger, både av hensyn til leverandører og kursdeltakere, da vi oppfatter mingling i et utstillingsområde som utfordrende i forhold til å holde nødvendig avstand. Vi vil også gå nøye gjennom hotellets rutiner for bespisning, slik at dette også kan foregå på betryggende måte. Oppsett i selve kurslokalet vil være slik at alle kan holde minst 1 meters avstand til andre kursdeltakere.

Ellef Blakstad
fagsjef
Den norske veterinærforening