Oppdatert 5.5. 2020 kl 13.45
Det er vedtatt i Stortinget med øyeblikkelig virkning en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G.

Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Du kan søke om kompensjasjon via følgende lenke til NAVs nettsider