Oppdatert 16.03. 2020, kl. 12.00

Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få omsorgspenger fra dag 4 av fraværet.

Du finner mer informasjon om hvordan du går frem via følgende lenke til NAVs nettsider.