Stortinget vedtok 16.03. 2020 å redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger og omsorgspenger til de første 3 dager.