Oppdatert 07.04. 2020, kl. 11.00
Tirsdag morgen ble det enighet mellom regjeringspartiene, Ap, Frp, SV og Sp om kontantstøtteordningen. Den skal dekke andel av uunngåelige faste kostnader til bedrifter med store omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Under faste kostnader regnes leie av lokale, utgifter til lys og varme, renovasjon, vann og avløp, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter og forsikringspremier.

Bedriftene skal kunne søke om støtte allerede fra 17. april.

Ordningen:
 • Omfatter kun bedrifter som har et omsetningsfall på mer enn 30 prosent per måned sammenlignet med samme måned i fjor. Hvis bedriften ikke var virksom i fjor, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020.
 • For mars er kravet 20 prosent omsetningsfall, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt halvveis ut i måneden.
 • Ordningen vil gjelde for mars, april og mai. Bedriftene må søke for hver måned etterskuddsvis. Utbetaling for mars vil skje i siste halvdel av april, og for april og mai i første halvdel av mai og juni.
 • Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige selskap med unntak for finansnæringen, olje- og gassutvinning, private barnehager og flyselskap, utenriks sjøfart-varetransport. Disse sektorene er underlagt andre ordninger.
 • Ordningen gjelder kun for virksomheter som har aktivitet og ansatte, og ikke er begjært konkurs eller under konkursbehandling. Enkeltpersonforetak faller innunder ordningen dersom dette er hovedinntekten. 
 • Eventuelle lønnskostnader som påløper fordi virksomheten pålegges å holde åpent for akuttkonsultasjoner (gjelder tannlegene) vil bli vurdert på et senere tidspunkt.
Dekningsgrad:

For bedrifter som er pålagt stenging*, vil kompensasjonen bli de månedlige faste kostnadene ganger omsetningsfallet ganger 90 prosent

For andre blir kompensasjonsgraden de faste kostnadene minus kr 10 000 ganger omsetningsfallet ganger 80 prosent

Terskelen for utbetaling er på 5000 kroner. Beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales ikke ut.

Eksempel:

Slik Veterinærforeningen forstår regelverket blir regnestykket 

 1. Bedrift er pålagt stenging, har 100 prosent omsetningstap og med månedlige faste kostnader på kr 100 000,-
  Kompensasjonen blir da: kr 100 000 x 1,0 x 0,9 = kr 91 000,- pr mnd
 2. Ikke pålagt stengning, 40 pst omsetningstap og med månedlige faste kostnader på kr 100 000,-
  Kompensasjonen blir da: kr 100 000 – kr 10 000 x 0,4 x 0,8 = kr 28 800,- pr mnd

Lenke til regjeringens pressemelding.

* Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer 
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende og personell kan holde minst 2 meters avstand til hverandre. 
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende
 • Fysioterapeuter og manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin og alternativ behandling (endret fra 16.03.20).
 • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp, der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, inkludert aktivitører, tannpleiere med flere (endret fra 16.03.20).