Oppdatert 25.06. 2020, kl. 11.00

Arbeidsgiveravgift senkes med 4 prosentpoeng i mai og juni.

Les mer på Skatteetatens nettsider