Saker til behandling:

  1. Årsberetning og regnskap for 2020
  2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2022
  3. Valg
  4. Tid og sted for årsmøtet 2022
  5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til Veterinærforeningens sekretariat senest 19. oktober 2021.

Sakspapirer legges ut her.
(Husk pålogging)

Medlemmer i valgkomiteen er Svein Bakke, tlf. 90 18 40 10. Lars Stokke, tlf. 41 57 29 29, og Ingunn Risnes Hellings, tlf. 99 70 14 01.

For å bli med digitalt på årsmøtet klikk her.
(Husk pålogging for å få tilgang til lenken)