Kravet om registrering av hestehold (stall) kommer som følge av nye EU-regler.

Det er den som driver hesteholdet (stallen) til daglig (driftsansvarlig) som skal gjøre registreringen.

Hesteeier må fra 17. oktober innhente registreringsnummer til hesteholdet der hesten står, innhente registreringsnummer til hesteholdet dit hesten skal i utlandet og kontakte Mattilsynet for utstedelse av helsesertifikat.

Veterinærforeningen ber medlemmer om å oppdatere seg på Mattilsynets nettsider slik at riktig informasjon kan gis til hesteeiere som reiser utenlands med hesten sin.