Oppdatert 30.03. 2020, kl. 13.30

I utgangspunktet gjelder nasjonale bestemmelser for karantene og isolasjon.

Enkelte kommuner har innført karantenebestemmelser for innreise i kommunen. Dersom man har en særlig samfunnskritisk rolle, må man søke kommunene om dispenssjon fra disse bestemmelsene.

Veterinærer som er med i vekterinærvakten der man har vaktområde som inneholde flere kommuner, må også avklare med kommunen om de kan få fritak.