Medlemmer av Den norske veterinærforening er forpliktet til å følge våre profesjonsetiske retningslinjer. Lenke til side om profesjonsetiske retningslinjer. Ved brudd på disse, kan en sende inn en klage for behandling i Yrkesetisk råd. Merk at disse retningslinjene er gitt av Den norske veterinærforening, og gjelder våre medlemmer. Dersom en innklaget veterinær ikke er medlem av veterinærforeningen, vil klagen ikke behandles av oss.