Informasjon

Mer informasjon kommer

Priser og betingelser

Gratis for medlemmer av SVF, inkludert studentmedlemmer.

Ikke medlemmer: kr 1100,- (tilsvarende pris på medlemskap).
Melder du deg inn, så får du kurset gratis!