Den norske veterinærforening skal under navn av "Den norske veterinærforenings Støttefond" ha et fond, hvis midler kan benyttes til følgende formål:

a) støtte for medlemmene og dekning av ekstra omkostninger i tilfelle av arbeids-, lønns- og faglige konflikter

b) utredninger av spesielle standsspørsmål

c) under særlige omstendigheter kan rentene av fondet også anvendes til understøttelse av medlemmer og deres etterlatte