Vedtekter for Den norske veterinærforenings humanitære fond finner du her