Fondets organisasjonsnummer er 977140277. Det er underlagt Stiftelsestilsynet og har rapporteringsplikt til Brønnøysundregistrene.

Vedtekter for Den norske veterinærforenings humanitære fond finner du her