Fondets organisasjonsnummer er 984809182. Det er underlagt Stiftelsestilsynet og har rapporteringsplikt til Brønnøysundregistrene.

Vedtekter for smådyrpraktiserende veterinærers forenings faglige og vitenskapelige fond finner du her