Vedtekter for den norske veterinærforenings faglige/vitenskapelige fond finner du her