Fondets organisasjonsnummer er 977140390. Det er underlagt Stiftelsestilsynet og har rapporteringsplikt til Brønnøysundregistrene.

Vedtekter for den norske veterinærforenings faglige/vitenskapelige fond finner du her