Det avsettes årlig 2 % av kontingenten til støttefondet. Fondets kapital skal være på et nivå som sikrer foreningen handlefrihet ved arbeidskonflikter. Fondets kapital skal være på et nivå som sikrer foreningen handlefrihet ved arbeidskonflikter.