Representantskapet beslutter hvor mye som skal avsettes til DNVs støttefond. Fondets kapital skal være på et nivå som sikrer foreningen handlefrihet ved arbeidskonflikter.