Forandringer i disse vedtektene krever behandling som for endringer i Den norske veterinærforenings vedtekter.