Felles for alle de rundt 85 % av veterinærene i Norge som er medlemmer i Den norske veterinærforening er at de mottar Norsk veterinærtidsskrift ni ganger i året. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1888 og er et av landets eldste fagblader.

Opplag og målgruppe

Tidsskriftet utgis av Den norske veterinærforening og går til 3 643 veterinærer og veterinærstudenter. Alle medlemmer mottar tidsskriftet.

Innhold

Innholdet er av høy veterinærmedisinsk kvalitet rettet mot målgruppen. Tidsskriftet har en enestående posisjon i det norske markedet.

Annonsering

Redaksjonelt innhold og posisjon i markedet sikrer et unikt utgangspunkt for annonsering av legemidler, utstyr og tjenester knyttet til den veterinærmedisinske verden. Tidsskriftet leses med stor interesse av veterinærene fordi det er deres medlemsblad og fordi hver utgave betyr faglig oppdatering.