Fyll ut skjema nedenfor.

Velg ett eller flere temahefter nedenfor.

Helse og velferd hos rein

Temahefte reinPris: kr 590,-.
Studentpris: kr 290,-


Beredskap mot matbårne sykdommer

Temahefte beredskapUtgivelsesår: 2012
Pris: kr. 350,-
Studentpris: kr. 200,-


Helse og velferd hos hest

Temahefte hestUtgivelsesår: 2010
Pris: kr. 890,-
Studentpris: kr. 490,-

 


Beredskap mot alvorlige sykdomsutbrudd hos husdyr og oppdrettsfisk

Temahefte fiskUtgivelsesår: 2009
Pris: kr. 390,-
Studentpris: kr. 300,-


Zoonoser 

Temahefte zoonoserUtgivelsesår: 2004
Pris: kr. 250,-
Studentpris: kr. 200,-

 


Gyrodactylus salaris (minitemanr.)

Temahefte  lakselusUtgivelsesår: 2004
Pris: kr. 100,-
Studentpris: kr. 100,-

 


Helse og sjukdom hos gris

Temahefte grisUtgivelsesår: 2002
Pris: kr. 250,-
Studentpris: kr. 200,-

 


Prionsykdommer

Temahefte prionerUtgivelsesår: 2000
Pris: kr. 200,-
Studentpris: kr. 150,-

 


Infeksjonssykdommer

Temahefte infeksjonssykdommerUtgivelsesår: 1995
Pris: kr. 100,-
Studentpris: kr. 80,-

 


Drikkevannshygiene

Temahefte drikkevannUtgivelsesår: 1998
Pris: kr. 200,-
Studentpris: kr. 100,-

 


Næringsmiddelhygiene

Temahefte nringsmiddelhygieneUtgivelsesår: 1994
Pris: kr. 50,-
Studentpris: kr. 40,-

 


Immunologi

Temahefte immunologiUtgivelsesår: 1991
Pris: kr. 50,-
Studentpris: kr. 40,-