Fyll ut skjema nedenfor.

Velg ett eller flere temahefter nedenfor.

Helse og velferd hos rein

Temahefte Helse og velferd hos rein

Pris: kr 590,-.

Studentpris: kr 290,-


 

Beredskap mot matbårne sykdommer

Utgivelsesår: 2012

Temahefte Beredskap mot matbårne sykdommer

Pris: kr. 350,-

Studentpris: kr. 200,-


 

Helse og velferd hos hest

Utgivelsesår: 2010

Temahefte Helse og velferd hos hest
Pris: kr. 890,-

Studentpris: kr. 490,-


 

Beredskap mot alvorlige sykdomsutbrudd hos husdyr og oppdrettsfisk

Utgivelsesår: 2009

Temahefte alvorlige sykdomsutbrudd

Pris: kr. 390,-

Studentpris: kr. 300,-


 

Zoonoser 

Utgivelsesår: 2004

Temahefte Zoonoser

Pris: kr. 250,-

Studentpris: kr. 200,-


 

Gyrodactylus salaris (minitemanr.)

Utgivelsesår: 2004

Temahefte Gyrodactylus salaris

Pris: kr. 100,-

Studentpris: kr. 100,-


 

Helse og sjukdom hos gris

Utgivelsesår: 2002

Temahefte grisPris: kr. 250,-

Studentpris: kr. 200,-


 

Prionsykdommer

Utgivelsesår: 2000

Temahefte PrionerPris: kr. 200,-

Studentpris: kr. 150,-


 

Infeksjonssykdommer

Utgivelsesår: 1995

Temahefte infeksjonssykdommerPris: kr. 100,-

Studentpris: kr. 80,-


 

Drikkevannshygiene

Utgivelsesår: 1998

Temahefte DrikkevannshygienPris: kr. 200,-

Studentpris: kr. 100,-


 

Næringsmiddelhygiene

Utgivelsesår: 1994

NæringsmiddelhygienePris: kr. 50,-

Studentpris: kr. 40,-


 

Immunologi

Utgivelsesår: 1991

Temahefte immunologiPris: kr. 50,-

Studentpris: kr. 40,-