Søknadsfrist for 2024 er 10. juni.

Mer info finner du her: Lenke til siden "Regelverk og opptak"

Spesialister i hestesykdommer
Det er i dag seks spesialister i hestesykdommer, og i 2022 ble det tatt opp 12 nye kandidater til utdanningen.

Lenke til liste over spesialister i hestesykdommer.

Regelverk og opptak

Regelverket er under revisjon, og informasjonen du finner ellers på våre nettsider er den gjeldende for spesialistutdanningen i hestesykdommer. Informasjon om opptak finner du i faktaboksen til høyre på denne siden.

Tidsrammer for utdanningen

Spesialiseringen må gjennomføres i løpet av minimum 4 år og maksimum 10 år. Dersom man blir forhindret fra å følge modulene i en eller flere perioder grunnet f.eks. sykdom, permisjon eller andre tungtveiende faktorer, så ta kontakt. Det vil da bli gjort en individuell vurdering av videre plan for utdanningen via fagutvalget.

Forløp

Spesialiseringen er delt inn i syv deler, hver med avsluttende eksamen på slutten av hver periode. Eksamensformen er en kombinasjon av skriftlig og muntlig eksaminasjoner. Informasjon om vurderingsform er lagt inn under den enkelte modul (se "informasjon til aktive kandidater).

Hver periode foregår over en termin (vår eller høst), med unntak av «Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk», som foregår over ett år. Hver periode (med unntak av «Generelle ferdigheter, lover og regler») skal inneholde en praksisperiode på 2 uker (10 arbeidsdager) eller 2 x 2 uker (2 x 10 arbeidsdager) på et egnet praksissted. Kandidaten må selv finne praksissted, som må godkjennes av fagutvalget før perioden.

Det avholdes en modul per semester (med unntak av sportsmedisin), og nye kandidater begynner på den modulen som går høsten opptaksåret. Man fortsetter så til man har fullført samtlige moduler. På denne måten går alle kandidater samme modul til samme tid - uavhengig av hvor de er i forløpet.

Høsten 2024 arrangeres modulen Indremedisin og ernæring.

Oversikt over modulene:

 • Generelle ferdigheter, lover og regler
  • En felles samling gjennomføres i stedet for journalinnlevering. 
   Tema: Veterinærens rolle i tvister, plikter og journalføring, god skikk og 

   kollegialitet.
 • Reproduksjon og føllsykdommer 
   
 • Anestesi og analgesi
   
 • Akutt- og intensivbehandling
   
 • Indremedisin og ernæring 
   
 • Generell kirurgi
   
 • Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk
  • Går over et helt år med to praksisperioder og avsluttende eksamen på slutten av året.

Ved forsinkelser eller andre uforutsette ting i forløpet kan rekkefølgen på modulene endres noe i samråd med Fagutvalget.

Ønsker du mer informasjon om modulene? 


Informasjon publiseres løpende her: Lenke til siden "Informasjon for aktive spesialistkandidater".

Kontaktinformasjon

Spesialistutdanningen administreres av sekretariatet i Veterinærforeningen, og alle henvendelser sendes til epostadressen spesialist@vetnett.no med mindre annet er presisert. Om man har behov for å kontakte det enkelte medlem i fagutvalget finnes kontaktinformasjon i faktaboksen til høyre på denne siden, under overskriften "Fagutvalg hest".

Kontaktperson og ansvarlig i sekretariatet er Anette Bjerke.
Lenke til forsiden med kontaktinformasjon.