Spesialist i hestesykdommer
Det er i dag fem spesialister i hestesykdommer. 

Lenke til liste over spesialister i hestesykdommer.

Utdanningen gir en almennspesialisering i hestesykdommer. Det kreves minimum 2 års heltids erfaring fra hestepraksis før man kan starte på utdanningen.

Høsten 2022 starter et nytt utdanningsforløp for spesialistkandidater. Informasjon om dette kan du lese under sidefanen "Nytt opplegg 2022". 

Lenke til informasjon om nytt opplegg 2022

Dersom du ønsker å begynne på spesialistutdanningen hest, så fyll ut søknadsskjemaet og send det inn så fort som mulig. Merk at søknadsskjemaet vil oppdateres sommer 2022.
Søkere som tas opp vil begynne sitt utdanningsløp allerede høsten 2022.
Søknadsfrist 2022: 10. august
Fra 2023 og fremover vil søknadsfristen bli i juni.