Spesialister i hestesykdommer
Det er i dag fem spesialister i hestesykdommer, og i 2022 ble det tatt opp 12 nye kandidater til utdanningen.

Lenke til liste over spesialister i hestesykdommer.

Regelverk og opptak

Regelverket er under revisjon, og informasjonen du finner ellers på våre nettsider er den gjeldende for spesialistutdanningen i hestesykdommer.Regelverket er under revisjon, og informasjonen du finner ellers på våre nettsider er den gjeldende for spesialistutdanningen i hestesykdommer.Regelverket er under revisjon, og informasjonen du finner ellers på våre nettsider er den gjeldende for spesialistutdanningen i hestesykdommer. Informasjon om opptak finner du i faktaboksen til høyre på denne siden.

Tidsrammer for utdanningen

Spesialiseringen må gjennomføres i løpet av minimum 4 år og maksimum 10 år. Dersom man blir forhindret fra å følge modulene i en eller flere perioder grunnet f.eks. sykdom, permisjon eller andre tungtveiende faktorer, så ta kontakt. Det vil da bli gjort en individuell vurdering av videre plan for utdanningen via fagutvalget.

Forløp

Spesialiseringen er delt inn i syv deler, hver med avsluttende eksamen på slutten av hver periode. Eksaminasjonen er en kombinasjon av skriftlig og muntlig eksaminasjon.

Hver periode foregår over en termin (vår eller høst), med unntak av «Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk», som foregår over ett år. Hver periode (med unntak av «Generelle ferdigheter, lover og regler») skal inneholde en praksisperiode på 2 uker (10 arbeidsdager) eller 2 x 2 uker (2 x 10 arbeidsdager) på et egnet praksissted. Kandidaten må selv finne praksissted, som må godkjennes av fagutvalget før perioden.

Perioden gjennomføres i følgende rekkefølge:

 1. Generelle ferdigheter, lover og regler
  • En felles samling gjennomføres i stedet for journalinnlevering. 
   Tema: Veterinærens rolle i tvister, plikter og journalføring, god skikk og 

   kollegialitet.
 2. Reproduksjon og føllsykdommer (5 journaler leveres)
   
 3. Anestesi og analgesi (5 journaler leveres)
   
 4. Akutt- og intensivbehandling (5 journaler leveres)
   
 5. Indremedisin og ernæring (5 journaler leveres)
   
 6. Generell kirurgi (5 journaler leveres)
   
 7. Halthetsutredning, sportsmedisin og billeddiagnostikk (10 journaler leveres)
  • Går over et helt år med to praksisperioder og avsluttende eksamen på slutten av året.
Kontaktinformasjon

Spesialistutdanningen administreres av sekretariatet i Veterinærforeningen, og alle henvendelser sendes til epostadressen spesialist@vetnett.no med mindre annet er presisert. Om man har behov for å kontakte det enkelte medlem i fagutvalget finnes kontaktinformasjon i faktaboksen til høyre på denne siden, under overskriften "Fagutvalg hest".

Kontaktperson og ansvarlig i sekretariatet er Anette Bjerke.
Lenke til forsiden med kontaktinformasjon.