Spesialist i hestesykdommer
Det er i dag 5 spesialister i hestesykdommer, og 3 kandidater i utdanning.

Utdanningen gir en almennspesialisering i hestesykdommer. Det kreves minimum 3 års heltids erfaring fra hestepraksis før man kan starte på utdanningen.