Spesialist i hestesykdommer
Det er i dag fem spesialister i hestesykdommer, og tre kandidater i utdanning. Lenke til liste over spesialister i hestesykdommer.

Utdanningen gir en almennspesialisering i hestesykdommer. Det kreves minimum 3 års heltids erfaring fra hestepraksis før man kan starte på utdanningen.