Spesialiteten produksjonsdyr har følgende underspesialiteter: Storfe, småfe, svin og fjørfe. Det er i dag ti spesialister i produksjonsdyrsykdommer. Lenke til liste over spesialister i produksjonsdyrsykdommer.

Minimumskravet for opptak er tilsvarende 2 års fulltids erfaring de siste 4 årene som inkluderer praktisk virksomhet, ndiagnostikk, sykdomsbekjempelse og veterinærfaglig etterutdanning innen den aktuelle dyrearten