Regelverket
Regelverket finner du i boksen "Dokumenter" på denne siden. Det er delt inn i generelle bestemmelser, som gjelder alle spesialistutdanningene, og spesielle bestemmelser for spesialisering i produksjonsdyrsykdommer. Reglene ble sist revidert i 2017. 

Det er krav til minst 24 måneders dokumentert aktivitet. Dette deles inn i en del med praktisk virksomhet (minst 12 måneder), der kandidaten fortrinnsvis arbeider i en samarbeidspraksis som er godkjent av Fagutvalget. Den andre delen av studiet kalles organisert virksomhet og har en ramme på minst 8 måneder. Organisert virksomhet skal være gjennomført under veiledning, og skal bestå av

  • Hospitering ved Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, næringens helsetjeneste og avlsorganisasjon
  • Deltakelse på kurs, konferanser mm
  • Utarbeidelse av dyptgående kasuistikker/besetningsutredninger under veiledning.

Utdanningen avsluttes med en eksamen, som består av en skriftlig og en muntlig del. 

Veileder
For å søke på utdanningen må du ha avtale med veileder(e). Hovedveileder må være godkjent av Fagutvalget, og være spesialist eller ha (minst) tilsvarende formell kompetanse (svensk spesialist, dansk Master, PhD, Diplomate el). Veilederavtalen finner du i boksen "Dokumenter" og skal signeres og sendes inn sammen med søknadsskjemaet.

Søknad om opptak
Søknad sendes via lenke til spesialist@vetnett.no.
Søknadsskjema og veilederavtale finner du til høyre under "Dokumenter".