Spesialister i veterinær samfunnsmedisin

Det er i dag fire spesialister i VSM, alle basert på den tidligere spesialistutdanningen i næringsmiddelhygiene.  

Lenke til liste over spesialister i Veterinær samfunnsmedisin 

Spesialistutdanningen i VSM bygger på den generelle plattform for veterinær spesialistutdanning 

Lenke til siden med grunninformasjon om veterinær spesialistutdanning 

Generelt om utdanningen

Veterinærforeningen hadde opprinnelig en spesialistutdanning i næringsmiddelhygiene, tilpasset arbeidsoppgaver innen det offentlige næringsmiddeltilsynet som eksisterte før opprettelsen av Mattilsynet i 2004.  

Spesialistutdanningen i VSM har vært diskutert i mange år, men er nå kommet inn i realiseringsfasen. Målet er at utdanningen skal være planlagt og lyses ut første gang i løpet av 2024. 

Som angitt i de generelle bestemmelsene for den norske spesialistutdanning for veterinærer, er nivået av utdanningen basert på standardene til Veterinary Continuous Education in Europe (VetCEE), som igjen bygger på forventet kompetanse etter gjennomgått grunnstudium i veterinærmedisin.  

Lenke til VetCEE.  

Det finnes også en egen europeisk etterutdanning for veterinærer organisert innen The European Board of Veterinary Specialisation (EBVS). Under denne paraplyen finnes en egen diplomatutdanning i Veterinary Public Health under European College of Veterinary Public Health (ECVPH), med en programmert utdanning via internship og residency der medlemmer tildeles tittelen European Diplomate of Veterinary Public Health, med to spesialiteter, matvitenskap/ mattrygghet og populasjonsmedisin. Det er også andre spesialiteter innen EBVS som kan være aktuelle for videreføring etter å ha tatt spesialistutdanninga i VSM. 

Lenke til EBVS Lenke til ECVPH 

Nivået på den europeiske diplomatutdanningen i Europa er høyere enn nasjonale spesialistutdanninger, men tanken er at kurs og andre aktiviteter gjennomført under den nasjonale spesialistutdanningen også kan være et steg inn i den mere omfattende diplomatutdanningen innen ECVPH. 

 Målgruppe for spesialistutdanningen i VSM 

Spesialistutdanningen er i hovedsak retta mot veterinærforeningens medlemmer, primært tilsatt i offentlig sektor, som Mattilsynet, Veterinærinstituttet (VI), NMBU, Forsvaret, Folkehelseinstituttet, det kommunale helsevesenet samt annen forvaltning, forskning eller fagarbeid innen Én Helse. Spesialistutdanningen er også aktuell for de som jobber i næringsorganisasjoner (Animalia, Nortura, Tine). Med mulig endring av arbeidsfordelingen mellom Mattilsynet og praktiserende veterinærer innenfor offentlig veterinær-ordningen, vil også tema innen VSM være relevant for flere av DNVs spesialiseringsretninger. Dette vil særlig gjelde innen produksjonsdyrsjukdommer.