Den norske veterinærforening skal under navn av "Den norske veterinærforenings organisasjonsfond" ha et fond hvis midler kan benyttes til følgende formål:

a) utredning av spesielle standsspørsmål og løsning av spesielle stands- og yrkesoppgaver

b) styrkelse av foreningens organisasjon og administrasjon

c) under særlige omstendigheter kan renter av fondet anvendes til understøttelse av trengende medlemmer eller deres etterlatte. Fondets kapital kan ikke nyttes til lønnskamp