Hvert år avsettes 2 % av DNVs medlemskontingent til DNVs organisasjonsfond.