Fondets midler plasseres av sentralstyret eller den som sentralstyret gir fullmakt. Det skal være en langsiktig horisont for midlenes plassering, og de kan plasseres på følgende måter:

a) som innskudd i bank

b) som innskudd i forsikringsselskaper (der innskuddet er garantert av forsikringsselskapet)

c) som innskudd i rentefond (pengemarkeds- og obligasjonsfond). God spredning skal sikres gjennom bruk av verdipapirfond (maksimalt 75 % av kapitalen)

d) som innskudd i aksjefond. God spredning skal sikres, både gjennom bruk av verdipapirfond og ved å benytte flere fond (normalt 30 % av kapitalen; variasjon mellom 20 og 35 % av kapitalen)