Sentralstyret disponerer fondet etter fondets formål. Ved behov for mer enn 1/3 av fondets kapital skal saken legges frem for representantskapet.