Endringer i vedtektene for fondet skjer på samme vilkår som endringer i DNVs vedtekter.