Hvordan endre navnet sitt etter at man har kommet inn på møtet

Klikk på Participants nederst på skjermen.

participants

Det åpnes et nytt vindu med deltakerne. Finn ditt navn og velg More til høyre for navnet ditt.

more

Velg Rename.
Det åpnes et nytt vindu der du kan endre navnet ditt.

rename

Hvis du vil at maskinen husker dette navnet til neste gang, kryss av for Rember my name for futur meeting.
Klikk Ok når du er ferdig. Navnet du endret til vil være synlig for de andre deltakerne.

Klikk på Participants nederst på skjermen.

participants

Det åpnes et nytt vindu med deltakerne. Finn ditt navn og velg More til høyre for navnet ditt.

more

Velg Rename.
Det åpnes et nytt vindu der du kan endre navnet ditt.

rename

Hvis du vil at maskinen husker dette navnet til neste gang, kryss av for Rember my name for futur meeting.
Klikk Ok når du er ferdig. Navnet du endret til vil være synlig for de andre deltakerne.