Oppdatert 16.03. 2020, kl. 11.45

Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger. Lenke til mer informasjon hos NAV

Omsorgspengeordningen (syke-barn dager) utvides:

  • De som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger eller som er nært å nå grensen på 10 dager, kommer til å få en dobling av perioden med omsorgspenger, 20 dager totalt for hver forelder.