Utgangspunktet er at fastsatt ferietid er bindende for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Arbeidsgiver har imidlertid mulighet til å endre allerede bestemt ferietid, dersom «uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder», ifølge ferieloven § 6 (3). Coronaviruset vil kunne være en slik uforutsett hendelse. 

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at disse vilkårene er oppfylt. Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmålet om endring i med arbeidstaker. Som arbeidstaker har du rett til bistand fra tillitsvalgt.  

Arbeidstaker har rett på erstatning for dokumenterte økning i kostnader ved omlegging av ferie som kommer etter pålegg fra arbeidsgiver. Arbeidstaker plikter å opplyse om kostnadsøkningene mens drøftingene pågår.