Arbeidsgiver har en styringsrett, som gir rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet i virksomheten. Styringsretten begrenses av lover, arbeidsavtalen og tariffavtaler mv. En arbeidstaker må finne seg i enkelte endringer, så lenge stillingens grunnpreg ikke endres.
Veterinærers arbeid er underlagt strenge og lovregulerte krav. Blant annet skal dyrehelsepersonell gi øyeblikkelig hjelp og er underlagt et lovfestet forsvarlighetskrav.
  
Det må imidlertid være et rimelig samsvar mellom veterinærens utdanning/spesialisering, erfaring og oppgavene veterinæren settes til å utføre. Veterinæren må til enhver tid overholde forsvarlighetskravet. Veterinæren må ha den nødvendige kompetanse og få opplæring som gjør han/hun i stand til å gi forsvarlig dyrehelsehjelp. Videre må veterinærens egen sikkerhet ivaretas.