For at statsansatte skal kunne ivareta viktige funksjoner også under koronakrisen, har staten og de fire hovedsammenslutningene, herunder Akademikerne, blitt enige om en midlertidig avtale for å endre rammene for arbeidstid.

Formålet er å gjøre det enklere å løse samfunnskritiske oppgaver mens korona-utbruddet pågår.

Du kan lese mer via lenke til Regjeringens nettside hvor du også finner avtalen.