Det finnes flere former for tillitsverv, både på arbeidsplassen eller i organisasjonen.

Tillitsvalgte deltar på informasjonsmøter med ledelsen hvor saker diskuteres, drøftes eller forhandles der det er aktuelt. Tillitsvalgte har dermed medbestemmelse på vegne av medlemmene i virksomheten de jobber i. Tillitsvalgte vil dermed kunne påvirke i viktige saker som har betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon. Tillitsvalgte fremforhandler også avtaler om lønns- og arbeidsvilkår, og representerer medlemmenes interesser i lønnsforhandlinger der det er aktuelt.

Ellers hjelper tillitsvalgte medlemmer som trenger assistanse i forbindelse med konflikter, omstillinger, ansettelser, oppsigelser etc. (Tillitsvalgte får da også bistand fra sekretariatet)

Tillitsvalgte i Veterinærforeningen får gratis kurs og opplæring av foreningen og blir invitert til å delta på aktuelle arrangementer i regi av foreningen.

DNV-A er styret for de ansatte og styret er sammensatt av erfarne tillitsvalgte fra ulike sektorer.

Lenke til nyttig informasjon og tips for tillitsvalgte i Veterinærforeningen.
(For å få tilgang til denne informasjonen må du være medlem i Veterinærforeningen og logge deg på)