Her finner du tips og råd til å starte din egen veterinærpraksis:

  • Artikkelen "Oppstart av egen praksis" (PDF, 118KB) (Norsk veterinærtidsskrift nr. 12, 2004) skrevet av konsulent Marianne Olderø og seniorkonsulent Anita Sandnes i konsulentselskapet Deloitte.
  • På Altinn finner du samlet informasjon om krav fra det offentlige når du skal etablere deg som selvstendig næringsdrivende. Se under "starte og drive bedrift"

  • Som medlem av Veterinærforeningen får du ekstra gode betingelser for deg og din bedrift hos Danske Bank. Du finner også Tips til start av egen bedrift på bankens nettside.

I menyen på høyre side finner du mer detaljert informasjon som kan være nyttig i en oppstartsfase.