Informasjon

Kurset er todelt, med ein webinardel 29. april og ein fysisk kursdag 7. mai på Veterinærinstituttet på campus Ås.

Mer informasjon om kurset finner du på Veterinærinstiuttets nettsider.