Våre jurister bistår deg i saker som handler om arbeidsforhold.Mette Fredriksen

Mette Røed Fredriksen

 

 

Andreas HålandAndreas Håland

 

 

For bistand i private saker tilbyr vi, gjennom Akademikerne Pluss, gode avtaler med advokatfirmaet NOVA.
Lenke til mer informasjon.