Det finnes lokalklubber på de største studiestedene i inn- og utland.

DNV-S arrangerer bant annet temakvelder, internasjonalt fagseminar, sosiale arrangementer og jobber for studentenes rettigheter i løpet av studietiden.

For å få tilgang til studentforeningens referater og årsberetninger, må du være medlem av Veterinærforeningen og være logget på vetnett.no.