Som kandidat blir du årlig fakturert et beløp for å være aktiv aspirant. Denne betalingsmodellen er lik for alle de nordiske landene. Beløpet dekker den årlige avgiften Veterinærforeningen betaler inn per kandidat per år, samt de utgifter som hvert år foreligger fra NSVO i forbindelse med nødvendig møteaktivitet og tilstedeværelse og bidrag ved eksamensavvikling.