Avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer finner du under dokumenter til høyre.

Øyelyserattester 
Det er dessverre ikke lenger mulig å bestille øyelyserattester i papirversjon fra Veterinærforeningen. Skjemaene fylles nå ut digitalt. Dersom man likevel ønsker et papirskjema, kan man selv laste ned dette fra ECVO sine nettsider. Man må logge seg på for å få tilgang til skjemaene, som ligger under "ECVO Manual, chapter 4". 

Lenke til ECVO sine nettsider.