Avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer finner du under dokumenter til høyre.

Dersom du har behov for øyelyserattester i papirversjon, kan disse bestilles fra Veterinærforeningen via lenke til vår e-postadresse.
Skjemaene koster 10,- kroner per stykk.