Avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer finner du under dokumenter til høyre.

Dersom du har behov for øyelyserattester i papirversjon, kan disse bestilles fra Veterinærforeningen.
Skjemaene koster 10,- kroner per stykk.