Veterinærforeningen innførte fra og med 1. januar 2005 retningslinjer for vedlikeholdelse av autorisasjon som øyelyser (PDF, 87KB). Retningslinjene er oppdatert 01.01.2020. Øyelyserne skal videreformidle til Veterinærforeningen om kravene er innfridd, ved hjelp av skjema nedenfor, og må sendes inn innen 1. mars hvert 3. år.

 

300 øyelysinger er utført på 3 år. Kan bevitnes med attester om ønskelig.
 
Deltatt på 2 nasjonale øyemøter (årsmøter) på 3 år. Ett møte kan erstattes med et nasjonalt + nordisk øyemøte. Deltagelse bekreftet i referat fra møtene.
 
Deltatt på 2 to-dagers nordisk eller internasjonalt oftalmologi kurs på 3 år. Ett kurs kan erstattes med to en dagers kurs arrangert av de nordiske oftalmologi selskapene. Kan bekreftes med kursbevis om ønskelig.
 
Min synsstyrke er forenlig med praktisk arbeid som øyelyser.
 
Jeg bekrefter å ha utført 10 eller flere journalførte gonioskopiundersøkelser i løpet av det siste året.
 

Eller:

Jeg bekrefter å ha gjennomført 30 eller flere journalførte gonioskopiundersøkelser de siste 3 år