Veterinærforeningen innførte fra og med 1. januar 2005 retningslinjer for vedlikeholdelse av autorisasjon som øyelyser (PDF, 87KB). Retningslinjene er oppdatert 01.01.2020. Øyelyserne skal videreformidle til Veterinærforeningen om kravene er innfridd, ved hjelp av skjema nedenfor, og må sendes inn innen 1. mars hvert 3. år.

Informasjon til autoriserte øyelysere som skal søke om fornyet godkjenning i 2023 og 2024.

Under pandemien har det vært reduserte muligheter til å delta på kurs og konferanser. Vi ønsker å legge til rette for at de som skal søke fornyelse i 2023 og 2024 likevel skal kunne gjøre dette som planlagt. Retningslinjer for vedlikeholdelse av autorisasjon som øyelyser (2005) åpner for dette i punkt 4, som sier følgende: «Exemption of any or all of the activities above may be granted in special circumstances». Unntaket vil bestå i at kravet til deltakelse på kurs og konferanser ikke vektlegges.

Dersom du søker fornyelse for autorisasjon som utløper i 2023 eller 2024, så lister du opp de relevante kurs og samlinger du har deltatt på i perioden, men det vil ikke bli lagt vekt på dette, og manglende kurs vil ikke være til hinder for fornyelse i denne perioden.

Ved fornyelse av autoriasjon påløper et gebyr.

Lenke til de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

 

300 øyelysinger er utført på 3 år. Kan bevitnes med attester om ønskelig.
 
Deltatt på 2 nasjonale øyemøter (årsmøter) på 3 år. Ett møte kan erstattes med et nasjonalt + nordisk øyemøte. Deltagelse bekreftet i referat fra møtene.
 
Deltatt på 2 to-dagers nordisk eller internasjonalt oftalmologi kurs på 3 år. Ett kurs kan erstattes med to en dagers kurs arrangert av de nordiske oftalmologi selskapene. Kan bekreftes med kursbevis om ønskelig.
 
Min synsstyrke er forenlig med praktisk arbeid som øyelyser.
 
Jeg bekrefter å ha utført 10 eller flere journalførte gonioskopiundersøkelser i løpet av det siste året.
 

Eller:

Jeg bekrefter å ha gjennomført 30 eller flere journalførte gonioskopiundersøkelser de siste 3 år
 
Jeg reserverer meg mot å utføre gonioskopiundersøkelser