Lenke til NEECs utdanningsprogram (PDF, 293KB) (oppdatert 2023)

Lenke til NEECs eksamensprosedyre (PDF, 806KB)

Lenke til NEECs anbefalte litteraturliste (PDF, 59KB) (oppdatert 2022)

Lenke til søknad om opptak som aspirant

Lenke til søknadsskjema for avsluttende eksamen (PDF, 68KB)

Lenke til veiledning for utfylling av søknadsskjema for avsluttende eksamen (PDF, 69KB)

Lenke til regler for vedlikeholdelse av autorisasjon (PDF, 87KB)

Lenke til skjema for vedlikeholdelse av autorisasjon (PDF, 50KB)

Følgende gebyrer er vedtatt av Veterinærforeningens sentralstyre i april 2015 og gjøres gjeldende fra 1. mai 2015

Gebyr for registrering som aspirant (inkludert første årsgebyr):
Veterinærforeningens medlemmer5 000,-
Andre7 500,-
Årlig gebyr frem til ferdig utdanning
Veterinærforeningens medlemmer5 000,-
Andre7 500,-
Fornyelse av autorisasjon (hvert tredje år)
Alle autoriserte øyelysere500,-

Søknad om opptak som øyelyseraspirant

De nordiske landene har etablert et program for utdanning av autoriserte øyelysere i samarbeid med ECVO(European College og Veterinary Ophtalmologists). Programmet gjennomføres av NEEC (Nordic Eye examination Committee) og administreres av de nordiske landene for egne lands medlemmer. I Norge er det Den norske veterinærforening som administrerer ordningen og tildeler autorisasjon når utdannelsen er gjennomført og godkjent av NEEC.

 


Jeg bekrefter med dette at jeg oppfyller følgende kriterier for å kunne opptas i utdanningsprogrammet:

Jeg er autorisert veterinær i Norge
 

Jeg kan dokumentere normalt steroskopisk fargesyn(binokulært), med minimum synsskarphet på 0,7, korrigert for refraktive feil
 

Jeg har tilgang på basale oftalmologiske instrumenter; direkte og indirekte oftalmoskoper, spaltelampe, biomikroskop og gonioskopi linse.
 

Jeg har gjort meg kjent med ECVO/NEEC sine dokumenter til utdanningsprogrammet
 

Jeg har selv funnet en hovedveileder som er en ECVO diplomat eller autorisert øyelyser i NEEC systemet.