Søknad om opptak som øyelyseraspirant

De nordiske landene har etablert et program for utdanning av autoriserte øyelysere i samarbeid med ECVO(European College og Veterinary Ophtalmologists). Programmet gjennomføres av NEEC (Nordic Eye examination Committee) og administreres av de nordiske landene for egne lands medlemmer. I Norge er det Den norske veterinærforening som administrerer ordningen og tildeler autorisasjon når utdannelsen er gjennomført og godkjent av NEEC.

 


Jeg bekrefter med dette at jeg oppfyller følgende kriterier for å kunne opptas i utdanningsprogrammet:

Jeg er autorisert veterinær i Norge
 

Jeg kan dokumentere normalt steroskopisk fargesyn(binokulært), med minimum synsskarphet på 0,7, korrigert for refraktive feil
 

Jeg har tilgang på basale oftalmologiske instrumenter; direkte og indirekte oftalmoskoper, spaltelampe, biomikroskop og gonioskopi linse.
 

Jeg har gjort meg kjent med ECVO/NEEC sine dokumenter til utdanningsprogrammet
 

Jeg har selv funnet en hovedveileder som er en ECVO diplomat eller autorisert øyelyser i NEEC systemet.